Zmiana dotyczy opłat bieżących oraz zaległych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy gminy Wąsosz, którzy nie otrzymali jeszcze zawiadomienia o indywidualnym numerze konta bankowego proszeni są o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólny rachunek bankowy - gospodarka odpadami nr 04 1020 5226 0000 6602 0645 5838, bądź w kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza.