Wszyscy właściciele nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy do tej pory gromadzili odpady w sposób zmieszany będą mieli obowiązek złożenia nowych deklaracji.

Nie będzie możliwości wskazania nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów, wszyscy właściciele nieruchomości zostaną zobowiązani do posiadania pojemników także na odpady segregowane. Nowe deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu, pok. nr 20 do 14 stycznia 2020r.

 

Dokument do pobrania:

Nowa deklaracja obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.