Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy przypadającym na 25-26 grudnia 2019 r. (Boże Narodzenie),

 

następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych segregowanych (szkło, papier i bioodpady).

Odbiór SZKŁA odbędzie się 23.12.2019 (poniedziałek) – miejscowości wiejskie
Odbiór BIOODPADÓW, PAPIERU odbędzie się 27.12.2019. (piątek) – miejscowości wiejskie.