logo

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

 

Mając na uwadze krótki termin naboru wniosków prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2019 roku. Nie będzie obejmowało zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz w pokoju  nr. 20, telefon 65 543 78 50, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Należy również pamiętać!

Właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek dokonania zgłoszenia co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, do Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.


  • Wniosek o nieodpłatny demontaż i/lub odbiór (transport i utylizację) wyrobów zawierających azbest <Pobierz>