Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia z dnia 31.03.2021 r.:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 17.03.2021r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości