Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Informacja o wynikach drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Informacja o wyniku szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 22.11.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.11.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia