Informacja o wyniku III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu  w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 25.04.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 18.04.2018r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.04.2018r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: