Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o piątych ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.08.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o czwartych ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wynikach czwartych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 02.08.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 02.08.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: