Informacja o wynikach ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż: