Informacja o wynikach trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Informacja o wyniku II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Informacja o drugich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 19.02.2018r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: