Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 30.10.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego ograniczonego przetargu na wydzierżawienie

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: