Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

 

niezabudowanej działki gruntu nr 500 o pow. 0,1200ha obręb Lechitów <Pobierz>