Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 05.07.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 

 

 

- lokal mieszkalny Wiklina 36/1 (bezprzetargowo) <Pobierz