Wykaz - dzierżawa działek oraz miejsc handlowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.04.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

 

 

1.W trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:

 • dz. nr 224/7, obręb Bełcz Górny,
 • cz. dz. nr 616/2, obręb Czeladź Wielka
 • dz. nr 93/4, obręb Chocieborowice
 • cz. dz. nr 99, obręb Kamień Górowski
 • dz. nr 192, obręb Wąsosz
 • dz. nr 184/1, obręb Wąsosz
 • dz. nr 193/1, obręb Wąsosz
 • bud. gospodarczy na dz. 25/7, obręb Czarnoborsko
 • cz. dz. nr 377/2, obręb Wąsosz
 • dz. nr 125/1 oraz dz. 125/2 obręb Świniary
 • cz. dz. nr 519/6, obręb Wąsosz
 • cz. dz. nr 228 obręb Wąsosz
 • cz. dz. nr 727, obręb Wąsosz
 • cz. dz. 21/2, obręb Wrząca Śląska
 • Burmistrz Wąsosza informuje, że w wykazie nieruchomości podanej do publicznej wiadomości 16.02.2017r. tj. dla działki nr 41 o powierzchni 0,2000 ha, obręb Kowalowo przeznaczonej do wydzierżawienia podano błędny okres wydzierżawienia nieruchomości. Zamiast na okres 3 lat powinno być  na okres 1 roku.

W załączeniu podaje się poprawna treść wykazu.

2. W trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2017r.:

 • Miejsca handlowe nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1416,17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 52 ,53, 56,57,58,59,59/1 na placu miejskim w Wąsoszu

 

W załączeniu wykaz nieruchomości (.pdf) <Pobierz>