Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.27.2020.2022