Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 13/1 o pow. 0,6433ha obręb Wrząca Śląska