Przetarg nieruchomości

Lista oferentów zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wąsosz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/3 o pow. 0,2332ha

 Pełna treść informacji <Pobierz>