Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.04.2021 - Działka nr 122/2 obręb Drozdowice Wielkie