Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

 

 

 

 

 

 

na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 520/5 o pow. 0,5495 obręb Wąsosz