Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 miesięcy

 

 

część działki nr 520/5 o powierzchni 0,5495 haz przeznaczeniem na cele sportowe i rekreacyjne oraz na cele prowadzenia małej gastronomii.