Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.19.2020.2021