Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

 

 

 

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 99/1 o pow. 0,0443ha obręb Kamień Górowski