Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

 

 

 

 

 

 

 

 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 177 o pow. 0,0274ha obręb Wodniki