Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.23.2019.2020 - Działka nr 99/1, obręb Kamień Górowski

nr RGG.6840.19.2019.2020 - Działka nr 568/1, obręb Wąsosz