Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

 

 

działki gruntu nr 707/7 o pow. 0,1129ha obręb Wąsosz <Pobierz>