Informacje o wynikach II przetargu:

 

 

 

 


ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 94 o pow. 0,0600ha obręb Cieszkowice <Pobierz>