Informacje o wynikach przetargów:

 

 

 

 

1. ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 172/1 o pow. 0,4368ha obręb Drozdowice Wielkie (przysiółek Marysin) <Pobierz>
2. ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 94 o pow. 0,0600ha obręb Cieszkowice <Pobierz>