Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

logo projektu

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych w ramach II naboru wniosków do Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno: