logotyp ważnej informacji

20.09.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku energetycznym (zwanym dodatkiem dla gospodarstw domowych) przyznająca następujące kwoty dodatku z tytułu opalania:

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

plakat z infprmacjami o projekcie

Program "Czyste Powietrze" skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

bannner z tytułem informacji

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno: