ikonka eko

Przedstawiamy Państwu częściową listę grantobiorców wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu -

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 22-29.10.2020 r.
Rejon Dystrybucji Leszno:

ikonka eko

Przedstawiamy Państwu częściową listę grantobiorców wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu -

ikonka eko

Przedstawiamy Państwu harmonogram realizacji projektu grantowego

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 02.10.2020 r.
Rejon Dystrybucji Leszno: