Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

plakat z infprmacjami o projekcie

Program "Czyste Powietrze" skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

bannner z tytułem informacji

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

logo dokumentu

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienia złożonych wniosków w uzupełnieniu do III naboru w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.