logotyp ważnej informacji

20.09.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku energetycznym (zwanym dodatkiem dla gospodarstw domowych) przyznająca następujące kwoty dodatku z tytułu opalania:


1. Peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – 3000 zł,
2. Drewnem kawałkowym – 1000 zł,
3. Skroplonym gazem LPG – 500 zł,
4. Olejem opałowym – 2000 zł.

WAŻNE – ustawa nie przewiduje dodatku dla gospodarstw domowych opalających gazem ziemnym.

Wypełniony wniosek można składać w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Pobierz wniosek

 

Ustawa dokonała kilku istotnych zmian w dodatku węglowym.
1. Wprowadzona została zasada, że dodatek przysługuje tylko dla jednego adresu. W przypadku, gdy pod jednym adresem złożono więcej wniosków, dodatek wypłacony zostanie dla tej osoby, która złożyła wniosek najwcześniej, pozostałe wnioski pozostawi się bez rozpoznania.
2. Można otrzymać tylko jeden rodzaj dodatku – nie można otrzymać dodatku węglowego i np. na drewno kawałkowe.
3. W/w ustawa wydłużyła termin wypłaty wszystkich dodatków do 60 dni. Dodatki wypłacane będą od momentu otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.