Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 26-28.07.2016

Rejon Dystrybucji Leszno

Wąsosz
w dniach: 2016-09-19 - 2016-09-20,
w godzinach:  19 wrz 07:30 - 19 wrz 18:30, 20 wrz 07:30 - 20 wrz 18:30
gm. Wąsosz: Borowna nr 1, nr 17 do 24, działki nr 234/1,
234/8, 244.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Wąsosz
w dniach: 2016-09-22,
w godzinach:  22 wrz 07:30 - 22 wrz 14:00
gm. Wąsosz: Wiklina nr 2 do 34, nr 36 do 38, nr 47, działki
nr 43/1, 47/2, 64, 135/3, Zakład Wikliniarski. Wodniki nr 1,
2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, nr 17 do 20, nr 25, nr 27 do 30, nr
35, 40, 41, 44, 45, nr 48 do 51, działka nr 272/1,
świetlica, przepompownia wody pitnej, Baza INTRANS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Wąsosz
w dniach: 2016-09-22 - 2016-09-23,
w godzinach:  22 wrz 07:30 - 22 wrz 18:30, 23 wrz 07:30 - 23
wrz 18:30
gm. Wąsosz: Świniary nr 10 do 16, nr 21 do 26, nr 30, 31,
34, 35, nr 38 do 41, działki nr 3/3, 84/1, Ferma Weinert.