bannner z tytułem informacji

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.


Wnioski dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza. Wzór wniosku umieszczony został poniżej. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej. W takim przypadku musi być opatrzony podpisem elektronicznym: kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem - deklaracją dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw wygenerowaną z CEEB – można składać w Urzędzie Miejskim Wąsosza.
Załączenie deklaracji z CEEB przyspieszy wypłatę środków. Burmistrz wypłaci środki pieniężne w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku – pod warunkiem przekazania ich z budżetu Państwa.

Pobierz wniosek