infografika o ewidencyjnym obowiązku

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Jej celem jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków.


https://ceeb.gov.pl/

UWAGA! Ewidencja ma charakter ogólnokrajowy. Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Projekt „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)” jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka podstawowych informacji.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. kopciuchów.

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w której znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy należy złożyć deklarację?
- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 01.07.2021 r., deklarację należy złożyć do 30.06.2022 r.,
- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 01.07.2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Gmina Wąsosz zachęca Państwa do składania deklaracji drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie https://ceeb.gov.pl/ . Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na złożenie deklaracji.