szczegóły spotkania

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące zasad Programu ,,Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Roman Papiór - Doradca Energetyczny (WFOŚiGW we Wrocławiu).

W ramach spotkania otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat celu programu oraz sposobu składania wniosku.

Spotkanie odbędzie się 07.03.2022 r. (poniedziałek) w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu, o godzinie 16:00. Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły dot. projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/