Informacja ENEA Operator sp. z o.o. - planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej -
Rejon Dystrybucji Leszno:

 

 

 

w dniach: 2021-12-14, w godzinach: 14 gru 08:30 - 14 gru 15:00
Wąsosz ul. Boczna - cała; ul. Nowa nr 1, 2, 5, IGAZ; ul.
Polna nr 5A, 6, 7A, 8A, 8B, 9, 9D, 10C, (11, 11A, 11B -
zasilanie od strony ul. Polna 7A), 12, 15, nr 17 do 33,
działka nr 68/17, 68/18, 83, 724/8.

w dniach: 2021-12-15, w godzinach: 15 gru 08:30 - 15 gru 09:00, 15 gru 13:30 - 15
gru 14:30
Wąsosz ul. Boczna - cała; ul. Nowa nr 1, 2, 5, IGAZ; ul.
Polna nr 5A, 6, 7A, 8A, 8B, 9, 9D, 10C, (11, 11A, 11B -
zasilanie od strony ul. Polna 7A), działka nr 83, 724/8.

w dniach: 2021-12-15, w godzinach: 15 gru 08:30 - 15 gru 14:30
Wąsosz ul. Polna nr 12, 15, nr 17 do 33, działka nr 68/17,
68/18.

w dniach: 2021-12-14, w godzinach: 14 gru 12:30 - 14 gru 15:00
Wąsosz ul. Nowa działka 109/39, Wodociągi; ul. Polna nr 4,
5, 8 PHU KALIA; ul. Rawicka nr 13 do 21 nieparzyste (nr 13 -
przyłącze napowietrzne).

w dniach: 2021-12-16, w godzinach: 16 gru 08:30 - 16 gru 14:00
gm. Wąsosz: Chocieborowice nr 1 do 11, nr 46, 55 działka
137/8.

 

w dniach: 2021-12-17, w godzinach: 17 gru 10:00 - 17 gru 14:00
Wąsosz ul. Kolejowa nr 11A; ul. Ogródkowa działka 583 PZD
ROD NADZIEJA.

 

Uwaga! Nazwy instytucji, obiektów oraz adresy publikujemy zgodnie z oryginalnym komunikatem ENEA Operator Sp. z o.o.