Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych w ramach II naboru wniosków do Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

 

abc Firma Usługowo-Budowlana

Łukasz Sikora

 

Audytor uda się do Grantobiorców, którzy zakwalifikowali się do przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jego terminu celem dokonania weryfikacji kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego.

Audytor posiada imienny identyfikator podpisany przez Burmistrza Wąsosza. Klikając odnośnik Pobierz plik można pobrać wygląd identyfikatora.

 

was 120321 01