Gmina Wąsosz uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma GREEN R&D sp. z o.o. ,ul. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław,

która przeprowadzi uproszczone audyty energetyczne u mieszkańców, którzy złożyli wnioski w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

 

was 070920 03