plakat naboru

Uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca 2020 r. obowiązują nowe druki WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

 

Druki obowiązujących wniosków oraz procedurę realizacji projektu grantowego można pobrać ze strony internetowej www.wasosz.eu (linki poniżej) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza w godzinach pracy oraz 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 9:00-11:00.

 

Bardzo ważne!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski składać na nowych drukach obowiązujących od 5 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00.


Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego

Wniosek o udzielenie grantu (nowy druk)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pełnomocnictwo
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji