Drukuj

Kościół p.w. Królowej Świata w Sądowelu

Pierwotnie w Sądowelu istniał już w roku 1260 kościół p.w. Św. Agaty, zachowana budowla pochodzi z 2 poł. XIX wieku.  Do 1945 r. kościół ewangelicki, klasycystyczny, murowany, gzyms wieńczący, lizeny, otwory ostrołuczne. Wieża wyrastająca z dachu od zachodu ośmioboczna. Ołtarz klasycystyczny. Ambona z cechami manieryzmu.