Kościół  p.w. św. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim, dawniej ewangelicki z 1617, restaurowany w XIX wieku.

Orientowany, barokowy, na planie krzyża greckiego, konstrukcji szkieletowej z cegłą i gliną tynkowaną. Dachy pięciospadowe kryte gontem. Wieża przybudowana do nawy od zach., drewniana szalowana, z dachem namiotowym ostrym, krytym gontem, zwieńczona krzyżem na kuli. Ambona barokowa z 1674. Wnętrze tynkowane z dwoma kondygnacjami empor wspartych na drewnianych słupach.