Flaga Gminy

Flaga Gminy odwzorowana została w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Wąsosz.

Zasady używania herbu Gminy Wąsosz

Rada Miejska Wąsosza uchwałą numer XXXVIII/192/06 z dnia 10 lutego 2006 r. ustaliła zasady używania herbu Gminy Wąsosz.

Upamiętnienie symboli Gminy Wąsosz

Podczas XVIII sesji, która odbyła się dnia 25 maja 2016r. Rada Miejska Wąsosza poprzez aklamację przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia symboli Gminy Wąsosz - flagi i herbu.

Herb Naszego Miasta

Herbem Gminy jest herb miasta Wąsosz, którego odwzorowanie znajduje się w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Wąsosz.