Drukuj
Zasady używania herbu Gminy Wąsosz

Rada Miejska Wąsosza uchwałą numer XXXVIII/192/06 z dnia 10 lutego 2006 r. ustaliła zasady używania herbu Gminy Wąsosz.

 

 

Herb może być umieszczany :

 

Herb może być używany i rozpowszechniany przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą  Burmistrza Wąsosza.