ks. Józef Szyca

Proboszcz, który w latach 1945-1958 poświecił się bez reszty pracy w wąsoskiej parafii. Leonard Harapuczyk (nauczyciel) wspominał: „Z wielu ludzi z tamtych lat najbardziej zapadła w mojej pamięci wspaniała postać księdza Józefa Szycy – wielkiego filantropa, organizatora życia duchowego i kulturalnego Wąsosza.”

W Kwartalniku Górowskim nr. 31/2010 znajduje się artykuł pt. „ OKRUCHY WSPOMNIEŃ – KSIĄDZ JÓZEF SZYCA”. Niniejsza praca to wiele godzin spędzonych na wysłuchaniu wspomnień mieszkańców Wąsosza. Przywoływały one często uśmiech, a nieraz i wzruszenie rozmówców. Myślę, że te skrawki wspomnień będą interesującą lekcją historii dla młodych mieszkańców Wąsosza.

W załączniku <POBIERZ> przedstawiony jest w/w artykuł.

EP