We wtorek 9 czerwca 2015r. w sali bankietowej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej Wąsosza. Najistotniejszym tematem uroczystej sesji był jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w naszej gminie.

W 2015 roku przypadło 25-lecie ponownego powołania do życia samorządu terytorialnego w Polsce. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym dokonała rewolucji w sposobie zarządzania zadaniami publicznymi, w sposobie sprawowania władzy lokalnej, tej najbliżej obywatela.
27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze po transformacji ustrojowej wybory samorządowe. Otworzyły one drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Wtorkowa sesja Rady Miejskiej Wąsosza stała się wspaniałą okazją do wspólnego podsumowania dorobku 25-lecia samorządu w gminie Wąsosz, gdyż wśród zaproszonych gości byli min. Burmistrzowie Wąsosza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wszystkich siedmiu kadencji. 

Oprócz wysłuchania okolicznościowych wystąpień aktualnych oraz poprzednich przedstawicieli władz samorządowych, uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat 25 lat wąsoskiego samorządu.

Danuta First, Zdzisław Nicpoń, Zbigniew Stuczyk oraz Franciszek Woźniak otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego Jana Rewersa podziękowania Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia transformacji, w uznaniu za wniesiony wkład w rozwój odrodzonej polskiej samorządności i życia obywatelskiego oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.