Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0096/18 pt. „Klub Dziecięcy dla Wąsosza!” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego:
całkowita wartość projektu: 668 142,40 zł, dofinansowanie w ramach RPO: 567 921,04 zł, wkład własny: 100 221,36 zł

 

was FE PR DS UE EFS 10.2018