logotyp WD

Szanowni Państwo, dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. programów profilaktyki zdrowotnej.

infografika o antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze zaprasza do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w ramach ogólnopolskiej kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach:

plakat kampani społecznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczął realizację II edycji kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood.

plakat dotyczący badań

Szanowni Państwo, LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

infografika o szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że w ramach Narodowego Programu Szczepień każdy chętny obywatel Ukrainy może bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19.