Bezpłatna mammografia

Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w rawickim szpitalu

Mieszkańcy gminy Wąsosz mogą w pełni korzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez rawicki szpital.