Nocna i świąteczna opieka medyczna w powiecie górowskim

Starostwo Powiatowe w Górze informuje, że od dnia 01.07.2017 r. nocna i świąteczna opieka medyczna dla pacjentów powiatu górowskiego będzie prowadzona w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia) przez Nowy Szpital we Wschowie.

Bezpłatna mammografia

Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w rawickim szpitalu

Mieszkańcy gminy Wąsosz mogą w pełni korzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez rawicki szpital.