infografika - grupy krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu prosi o oddawanie krwi!


Szczególnie potrzebne grupy krwi:
A-,
O-,
A+,
O+.

Więcej informacji na stronie: www.rckik.wroclaw.pl